Sunday, August 2, 2009

good eats


my dad's favorite food
when we were in grade school he always bring home this bar b que food


salted ducks egg
arlene'smethod of making saled egg is storng dcks egg n brine for 3 weeks

No comments:

jojie claudo blog

My photo
Pasay City, Philippines
jojie claudio , my blog ay storia ng aking buhay , minsan eto at Diary ko, album and note pads, mula sa aking pagkabata hangang ngayon, sanay magustun nyo basahin ang mga blog entries ko eto,