Tuesday, December 22, 2009

Dad practicing to walk to campaign 2010

dad practice walking with his nurse the moment he find out that I will follow his advice for me to run

No comments:

jojie claudo blog

My photo
Pasay City, Philippines
jojie claudio , my blog ay storia ng aking buhay , minsan eto at Diary ko, album and note pads, mula sa aking pagkabata hangang ngayon, sanay magustun nyo basahin ang mga blog entries ko eto,