Tuesday, March 31, 2009

hemoglobinmy mother' s hemoglobin level is 9.0 mg/dl should have been 11 mg per dl
this is because of defective kidney function

No comments:

jojie claudo blog

My photo
Pasay City, Philippines
jojie claudio , my blog ay storia ng aking buhay , minsan eto at Diary ko, album and note pads, mula sa aking pagkabata hangang ngayon, sanay magustun nyo basahin ang mga blog entries ko eto,