Thursday, July 30, 2009

bone scanning of ate ina and daddy


results above is daddy above normal calcium, belos is ate ina at very low -7.0

No comments:

jojie claudo blog

My photo
Pasay City, Philippines
jojie claudio , my blog ay storia ng aking buhay , minsan eto at Diary ko, album and note pads, mula sa aking pagkabata hangang ngayon, sanay magustun nyo basahin ang mga blog entries ko eto,