Wednesday, May 21, 2008

arlenes emergency surgery... ectopic pregnacy sept 1992

Arlene and I should have 3 children , if not for her ectopic pregnancy......
she spend 3-4 days at San Juan de dios hospital

No comments:

jojie claudo blog

My photo
Pasay City, Philippines
jojie claudio , my blog ay storia ng aking buhay , minsan eto at Diary ko, album and note pads, mula sa aking pagkabata hangang ngayon, sanay magustun nyo basahin ang mga blog entries ko eto,