Tuesday, December 23, 2008

my sister elena's momentos during christmas party 2008
i had a good laugh to this posters made bu my sister elena, because i always forward to her and te bp's and food of dad and mom, even though te is in los angeles

No comments:

jojie claudo blog

My photo
Pasay City, Philippines
jojie claudio , my blog ay storia ng aking buhay , minsan eto at Diary ko, album and note pads, mula sa aking pagkabata hangang ngayon, sanay magustun nyo basahin ang mga blog entries ko eto,