Thursday, December 25, 2008

christmas 2008

mila, jenny and gaying at wack wack christmas party

every christmasmas day in wack wack, this is our yearly tradition of eating the whole day and share stories and fun.

No comments:

jojie claudo blog

My photo
Pasay City, Philippines
jojie claudio , my blog ay storia ng aking buhay , minsan eto at Diary ko, album and note pads, mula sa aking pagkabata hangang ngayon, sanay magustun nyo basahin ang mga blog entries ko eto,