Tuesday, October 7, 2008

mommy's venous and arterial ultrasound to check edema of lower extremities oct 7,2008 5pm to 830 pm
No comments:

jojie claudo blog

My photo
Pasay City, Philippines
jojie claudio , my blog ay storia ng aking buhay , minsan eto at Diary ko, album and note pads, mula sa aking pagkabata hangang ngayon, sanay magustun nyo basahin ang mga blog entries ko eto,