Tuesday, May 26, 2009

Theresa and Elena ballet recital at CCP


This is a picture of Theresa and Elena taken during their ballet recital at the CCP little theater in 1979, I was able to take this shot from the audience, at this photo Elena seems to be taller than Theresa.

No comments:

jojie claudo blog

My photo
Pasay City, Philippines
jojie claudio , my blog ay storia ng aking buhay , minsan eto at Diary ko, album and note pads, mula sa aking pagkabata hangang ngayon, sanay magustun nyo basahin ang mga blog entries ko eto,