Tuesday, May 26, 2009

Malibay in the 1970's

picture of c jose street in 1970,s there were not so many people at 10 o clock pm then

No comments:

jojie claudo blog

My photo
Pasay City, Philippines
jojie claudio , my blog ay storia ng aking buhay , minsan eto at Diary ko, album and note pads, mula sa aking pagkabata hangang ngayon, sanay magustun nyo basahin ang mga blog entries ko eto,