Wednesday, May 27, 2009

mommy,s birthday May 27, 2007

May 27, 2009 mommys bday, we had th usual pancit and mechado...... later we were all surprise to hear daddy singing...."happy birthday Norma.... happy Birthday norma......."

I have mixed feeling, of happines and pity for my dad who really missed my mommy alot

No comments:

jojie claudo blog

My photo
Pasay City, Philippines
jojie claudio , my blog ay storia ng aking buhay , minsan eto at Diary ko, album and note pads, mula sa aking pagkabata hangang ngayon, sanay magustun nyo basahin ang mga blog entries ko eto,