Sunday, September 14, 2008

cooking is my passion
oops i just tried this recipe of ground pork with langniza and paprika, tomato and onions.... stewed in chicken broth.... it is so delcous

No comments:

jojie claudo blog

My photo
Pasay City, Philippines
jojie claudio , my blog ay storia ng aking buhay , minsan eto at Diary ko, album and note pads, mula sa aking pagkabata hangang ngayon, sanay magustun nyo basahin ang mga blog entries ko eto,